Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Cơ Điện

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Đưa ra những tư vấn cho Ban Giám Đốc Công ty về các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Quản lý thông số kỹ thuật của hệ thống máy móc, thiết bị trong Công ty.

- Lập kế hoạch theo dõi tổ chức thực hiện và giám sát bảo trì, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị của nhà máy.

- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc sản xuất theo kế hoạch hoặc hỏng phát sinh

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Job Requirement

- Kỹ sư điện tự động hóa

- Biết về kết cấu cơ khí máy móc

- Có khả năng sửa chữa và vận hành hệ thống lọc nước, máy nén khi, máy phát điện

- Đọc và dịch bản vẽ nếu có

- Tuổi từ 22-45

 

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.